Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto osaltaan tukee ja edistää nuorten elinolojen parantamista. Tarkoituksena on myös saada nuoret kiinnostumaan yleisistä asioista ja saada heidät mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Nuorisovaltuuston tehtävänä on tehdä aloitteita ja esityksiä kunnan hallinnolle sekä eri yhteistyötahoille omalla paikkakunnalla ja näin välittää nuorten mielipiteitä ja ajatuksia kunnan päättäville elimille.
Nuorisovaltuusto on valittu kaudelle 2018 - 2019.

Nuorisovaltuuston yhteyshenkilönä toimii nuoriso-ohjaaja.

Valtuuston jäsenten yhteystiedot päivitetään myöhemmin.

 

Yhteystiedot:

Nuoriso-ohjaaja
Puh. 040 827 2364