Nuorisotyö

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. (Nuorisolaki 21.12.2016 )

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020

 

Yhteystiedot:

Postiosoite: PL 13, 73601 KAAVI
Käyntiosoite: Rantatie 1

Vapaa-aikatoimensihteeri
Puh. 0400 391708

Nuoriso-ohjaaja
Puh. 040 827 2364

Sivistyspalvelujen yhteystiedot