Nuorisotyö

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. (Nuorisolaki 21.12.2016 )

Tutustu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2017 - 2020 (rtf) 

 

Yhteystiedot:

Postiosoite: PL 13, 73601 KAAVI
Käyntiosoite: Rantatie 1

Nuoriso-ohjaaja
Puh. 040 827 2364

Sivistyspalvelujen yhteystiedot