Lomakkeet

Lomakkeet -sivulle on koostettu Kaavin kunnan asiointiin liittyvät hakemukset ja lomakkeet aihealueittain. Lisää lomakkeita löytyy suomi.fi -portaalista.

Asuminen

Asuntohakemus
Vuokrasopimuksen irtisanominen
Tontin osto-/varauslomake

Sivistyspalvelut

Hakemus pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin 
Koulutilan käyttöhakemus
Kouluun ilmoittautuminen/hakeminen
Oppilaskuljetushakemus, harkinnanvarainen 
Toiminta-avustushakemus
Toimintatietolomake
Avustuskriteerit
Esiopetukseen ilmoittautuminen
Selvitys erityisruokavaliosta

Sosiaalipalvelut

Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta
Hautausavustushakemus
Huoli-ilmoitus
Kuljetuspalvelun hakeminen
Omaishoidontukihakemus
Palveluseteliyrittäjähakemus
Sosiaalitoimen tuloselvityslomake
Toimeentulotukihakemus
Lastensuojeluilmoitus
Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin
H
akemus ikäihmisten palveluasumiseen

Tekniset palvelut

Rakennuslupa, toimenpidelupa, purkamislupa, maisematyölupa
Rakennushankeilmoitus naapurille 
Ilmoitus vastaavasta työjohtajasta
RH-1 lomake_rakennushankeilmoitus (pdf)
RK-9 lomake_ilmoitus rakennuksen poistumasta (pdf)
Purkamislupahakemus/-ilmoitus  
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta
Hakemus_ilmoitus  selvitys jätevesien käsittelystä
Tontin osto-/varauslomake
Poikkeamislupahakemus
Tieavustushakemus v. 2020
Hakemus, vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä vapauttaminen
Meluilmoitus
-------

Matkalaskulomake