Lomakkeet

Lomakkeet -sivulle on koostettu Kaavin kunnan asiointiin liittyvät hakemukset ja lomakkeet aihealueittain. Lisää lomakkeita löytyy suomi.fi -portaalista.

 

Luottamushenkilöt

Luottamushenkilötietojen ilmoittaminen (sähköinen lomake) 

Sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle (pdf)

Asuminen

Asuntohakemus
Vuokrasopimuksen irtisanominen
Tontin osto-/varauslomake

Sivistyspalvelut

Hakemus pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin 
Koulutilan käyttöhakemus
Kouluun ilmoittautuminen/hakeminen
Oppilaskuljetushakemus, harkinnanvarainen 
Toimintatietolomake
Avustuskriteerit
Esiopetukseen ilmoittautuminen
Selvitys erityisruokavaliosta

Sosiaalipalvelut

Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta
Hautausavustushakemus
Huoli-ilmoitus
Kuljetuspalvelun hakeminen
Omaishoidontukihakemus
Palveluseteliyrittäjähakemus
Sosiaalitoimen tuloselvityslomake
Toimeentulotukihakemus
Lastensuojeluilmoitus
Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin
Hakemus ikäihmisten tavalliseen ja tehostettuun palveluasumiseen

 

Tekniset palvelut

Rakennuslupa, toimenpidelupa, purkamislupa, maisematyölupa (pdf)
Rakennushankeilmoitus naapurille (pdf)
Ilmoitus vastaavasta työjohtajasta (pdf)
RH-1 - rakennushankeilmoitus (pdf)
RH-2 - huoneistotiedot (pdf)
RH-3 - rakennushankeilmoituksen korjaus (pdf)
RH-4 - lupahuoneistotietojen korjaus (pdf)
RH-5 - rakennusvaiheilmoitus (pdf)
RK-9 - ilmoitus rakennuksen poistumasta (pdf)
Purkamislupahakemus/-ilmoitus (pdf)
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (pdf)
Hakemus/ilmoitus  selvitys jätevesien käsittelystä (pdf)
Tontin osto-/varauslomake (pdf)
Poikkeamislupahakemus (pdf)
Tieavustushakemus (sähköinen lomake)
Hakemus, vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä vapauttaminen (pdf)
Meluilmoitus (pdf)