Lasten ja nuorten palvelut

Lastensuojelun ensisijaisena tarkoituksena on vaikuttaa lasten kasvuoloihin ja tukea lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tavoitteena on se, että lapselle voidaan kaikissa olosuhteissa turvata riittävä hoito ja huolenpito, myös silloin kun omien vanhempien voimat eivät jostain syystä tähän riitä. Lastensuojelu on moniammatillista yhteistyötä päivähoidon, terveydenhuollon, nuorisotoimen, koulun, poliisin, seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017 - 2020

 

Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohje vuonna 2022

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin

Kaavin perheneuvolapalvelut 1.3.2021 alkaen -tiedote
 
Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö etsii leikki- ja kouluikäisille lapsille tukiperheitä.
Lue lisää http://www.pslastensuojelu.fi.

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen sosiaalipaivystys@kaavi.fi tai postitse osoitteella: Kaavin kunta, Sosiaalitoimisto, PL 13, 73601 KAAVI

 

 

Yhteystiedot

Lastenvalvonta, perheasioiden sovittelu, lastensuojelu, oppilashuolto ja varhaiskasvatusyhteistyö
Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Puh. 044 493 9528

Sosiaaliohjaaja

 

Perhetyö

Perhetyöntekijä
Puh. 044 753 0265

 

Sosiaaliosaston yhteystiedot