Esiopetukseen ja perusopetuksen 1.luokalle ilmoittautuminen

Kaavin kunnassa järjestetään lukuvuonna 2020-2021 esiopetusta vuonna 2014 syntyneille lapsille. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna...

Meluilmoitus

Kaavin rakennustarkastaja- ympäristösihteeri on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen, joka koskee betonimurskeen uudelleen murskausta Kaavin kunnassa tilalla Myhkymäki 5:29....

Kutsuntakuulutus 2020

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2002 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten...