jätetaksat 1.1.2023 alkaen

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi 1.12.2022 kokouksessaan 1.1.2023 voimaan tulevat jätehuoltomääräykset ja jätetaksat. 

Rakennusvalvonnan julkipanoilmoitus 17.11.2022

Rakennusvalvonnan julkipanoilmoitus 17.11.2022

Vesilain mukainen lupahakemus

1 kV:n sähkökaapelin asentaminen Rikkaveteen, Kaavi.

Tukes, malminetsintäluvan raukeaminen

Malmin etsintäluvan raukeamista koskeva ilmoitus.