Kuntalain 108 §:n mukainen kuulutus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 18.10.2021

Asia Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 18.10.2021 nro 21/0131/3 kaivoslain mukaista päätöstä koskevassa asiassa. Päätös, johon haettu muutosta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto...

Terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hakemuksen johdosta tehtävä kuuleminen / Luikonlahden vesiosuuskunta

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen Asia Terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hakemuksen johdosta tehtävä kuuleminen Hakija Luikonlahden vesiosuuskunta ...

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

MAANOMISTAJIEN KUULEMISTILAISUUDET Kaavin kunta on päättänyt päivittää / ajantasaistaa kirkonkylän asemakaavan kokonaisuudessaan. Kaikki nykyiset erilliset osa-alueittaiset...

Kutsuntakuulutus 2021

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2003 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten...