Takaisin

Luikonlahden kyläyleiskaava

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti valmisteluvaiheen aineisto (Luikonlahden kyläyleiskaavan luonnos) pidetään yleisesti nähtävillä Kaavin kunnan nettisivuilla www.kaavi.fi/kaavoitus ja ilmoitustaululla ajalla 20.12.2018-20.1.2019.

Kaavaluonnoksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä nähtävillä oloaikana. Kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa Kaavin kunnanhallitukselle, kirjaamo@kaavi.fi tai kirjallisena osoitteeseen: PL 13, 73601 Kaavi Lisätietoja Kaavoitusinsinööri Jorma Harju puh. 044 596 3111.


KAAVIN KUNNANHALLITUS