Kirkonkylän yleiskaava

Kaavin kunnan valtuuston 18.12.2018 § 48 hyväksymä Kaavin kirkonkylän yleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella. Kaava-aineistoon voi tutustua Kaavin kunnan kotisivuilla ...

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus

Pohjois-Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.11.2018 (21 §) Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen. Maakuntahallitus on tehnyt toimeenpanopäätöksen...

Jätetaksat

Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt 22.11.2018 vuoden 2019 alussa voimaan tulevat jätetaksat. Taksoissa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko...