Maa-aineslupahakemus vireillä

Kaavin tekninen/ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain mukainen maa-aineslupahakemus soran ja karkeanhiekan ottamisalueen laajentamiselle Kaavin kunnan Kortteisen kylässä tilalla...

Luikonlahden raakapuuterminaali

Liikenne- ja viestintävirasto on päätöksellään 25.6.2019, asianumero TRAFICOM/237503/05.02.03.02/2016 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Luikonlahden raakapuuterminaali,...

Luikonlahden kyläalueen yleiskaava voimaan

Luikonlahden kyläalueen yleiskaava voimaan Kaavin kunnan valtuuston 11.6.2019 § 19 hyväksymä Luikonlahden kyläalueen yleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella. Kaava-aineistoon voi...