Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Itä-Suomen hallinto-oikeuden 3.4.2019 tekemä p äätös Unto Kärkkäisen kunnallisvalituksesta koskien Kaavin kunnan valtuuston päätöstä 14.11.2017 § 87.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta lukuvuonna 2019-2020

Kaavin kunta tarjoaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ensisijaisesti perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain...

Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot

Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisu Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot sekä julkaisussa mainitut kivikerrostumien aluekuvaukset ja aluekartat on...