Ympäristölupapäätös

Kaavin tekninen/ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.12.2020 § 47 (päätöksen antopäivä 28.12.2020) myöntänyt Kaavin kunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 §, 23 § ja 27 § mukaisen...

Kuulutus vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutus Pohjois-Savon aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022–2027. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)...

Kuulutus jätteenkuljetusalueista

Jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 2.6.2020 hyötyjätteiden kuljetusalueen ja sekajätteen kuljetusalueen päivitykset, ja päätti asettaa niitä koskevat asiakirjat nähtäville jätelautakunnan...