ELY-keskuksen päätös 14.3.2018

ELY-keskuksen päätös Vesilain (587/2011) 3 luvun 15 §:n mukaisesta kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistamisesta. Velvoite: Boliden Kylylahti Oy Luikonlahden kaivos ja rikastamo ...

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös koskien Olavi Kainulaisen, Kirsti Viljamaan, Maija Räsäsen ja Satu Lemettisen tekemää kunnallisvalitusta Kaavin valtuuston 29.12.2015 § 48 tekemästä...

Ympäristölupahakemus vireillä

Kaavin ympäristölautakunnassa on vireillä Kaavin riistanhoitoyhdistyksen ympäristölupahakemus, joka koskee Mäntyjärven olemassa olevan ampumaradan toiminnan jatkamista. Mäntyjärven ampumarata...