Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Nähtävillä oleva asiakirja: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 18/0230/ 4, 10.9.2018, diaarinumero 02186/16/2299 Päätös johon haettu muutosta: Kaavin kunnan teknisen lautakunnan päätös...

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Nähtävillä oleva asiakirja: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 18/0206/4 , 23.8.2018, diaarinumero 01110/16/2299 Päätös johon haettu muutosta: Kaavin kunnan valtuusto päätös 10.5.2016 §...

Luikonlahden kyläyleiskaavan vireilletulo sekä OAS:n nähtävilläolo

ALUEEN MAANOMISTAJILLE SUUNNATUT NEUVOTTELUTILAISUUDET 28.6. JA 29.6.2018. Kunnassa on valmisteilla Luikonlahden kyläalueen yleiskaavoitus. Yleiskaavalla tarkastellaan mahdollisuudet ja...