Luikonlahden kyläalueen yleiskaava

KUULUTUS   Kaavin kunnan valtuusto on kokouksessaan 11.6.2019 § 19 hyväksynyt Luikonlahden kyläalueen yleiskaavan.   Kaava-aineisto on nähtävillä 18.6.-17.7.2019...

Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot

Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisu Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot sekä julkaisussa mainitut kivikerrostumien aluekuvaukset ja aluekartat on...

Esiopetukseen ja perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen

Kaavin kunnassa järjestetään lukuvuonna 2019-2020 esiopetusta vuonna 2013 syntyneille lapsille. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna...