Kuulutus

Saarijärvi-Vaikkojoki rantaosayleiskaavan muutos

Kuulutus

Kaavin kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

julkipanoilmoitus, rakennusluvat

Julkipanoilmoitus rakennustarkastajan päätöksestä.

Valvontakatselmus

Rakennetun ympäristönhoidon ja yleisen ympäristön siisteyden valvonta katselmus Kaavin kunnassa vk 43 aikana.

julkipanoilmoitus, rakennusluvat

Julkipanoilmoitus rakennustarkastajan päätöksestä.

Tukes, varauspäätös

Tukes varauspäätös VA2022:0041.   Päätös nähtävillä Tukes  https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset

Yleistiedoksianto

Päätöksen yleistiedoksianto  (Asiakirjat ovat nähtävillä Kaavin virastotalolla klo 9-15.00 nähtävillä 25.8.2022 saakka.)  

KUULUTUS:Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1 ja 2. vaiheen kaavaehdotuksesta

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVA 2040, 1. VAIHE POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVA 2040, 2. VAIHE (Heinäveden kunnan maankäyttökysymykset)   Maakuntakaava-asiakirjat ja...