Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokouskutsu

Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen jäsenille     Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokous 27.9.2021, ohjelma   Aika maanantai 27.9.2021 klo 10.00  ...

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen KUULUTUS Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen vireilletulosta Joroisten kunnassa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen   KUULUTUS   Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen vireilletulosta Joroisten kunnassa sekä osallistumis- ja...

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (621/2011) 40 §:n nojalla kaivospiiriä koskevan kuulemisasiakirjan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (621/2011) 40 §:n nojalla kaivospiiriä koskevan  kuulemisasiakirjan  (pdf) ja kartan alueesta (pdf).   ...

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

MAANOMISTAJIEN KUULEMISTILAISUUDET Kaavin kunta on päättänyt päivittää / ajantasaistaa kirkonkylän asemakaavan kokonaisuudessaan. Kaikki nykyiset erilliset osa-alueittaiset...

Kutsuntakuulutus 2021

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2003 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten...