Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026

Kuulutus Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja ovat nähtävillä 20.1.-20.3.2020 ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Merenhoito sekä ...

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 10.1.2020 antanut päätöksen koskien Lahtojoki, K7363 kaivosaluetta. Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n...