Kaavin kunnan vesi- ja viemärilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymispäätös.

  Siilinjärven ympäristöterveyspalveluiden terveystarkastaja on hyväksynyt 25.3.2021 (Dnro 8/2021, § 6) Kaavin vesi- ja viemärilaitoksen ja sen vedenjakelualueen riskinarvioinnin. ...

Malminetsintälupien siirto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on tehnyt malminetsintälupien siirtoa koskevan päätöksen 18.2.2021. Luvat, Kaavi : ML2017:0012,ML2017:0033,ML2017:0082,ML2019:0049. ...

Vaalikuulutus ehdokashakemusten jättämisestä

KAAVIN KUNTA KUNTAVAALIT 2021   Kuntavaaleissa 2021 valittavien valtuutettujen määrä Kuntavaaleissa 18.4.2021 valitaan Kaavin kunnanvaltuustoon 17 valtuutettua ja enintään...

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta asiakirjasta 1.2-14.5.2021 välisenä aikana. Kuulemismateriaali ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät osoitteesta ...

Kutsuntakuulutus 2021

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2003 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten...

Kuulutus vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutus Pohjois-Savon aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022–2027. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)...