Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus

Kaavin ympäristösihteerillä on vireillä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, joka koskee murskaustoimintaa Kaavin kunnan Niinivaaran kylässä tilalla Telkkävaara 16:3. (Ilmoituksen...

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus   KUULUTUS Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus on maankäyttö- ja...

Kaavin kirkonkylän yleiskaavan päivitys

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti valmisteluvaiheen aineisto (Kaavin kirkonkylän yleiskaavaluonnos) pidetään yleisesti nähtävillä Kaavin kunnan nettisivuilla www.kaavi.fi/kaavoitus ja...