Kriisipalvelut

Kuopion kriisikeskuksen (Suokatu 27) .Ajanvaraus on avoinna arkipäivisin klo 8-10, p. (017) 262 7733

1. Jos vanhempi kokee tasapainonsa järkkyneen ja ettei jaksa enää lastensa kanssa, hän voi soittaa hätänumeroon 112, josta neuvotaan oikeaan ammattiapuun. Sieltä ohjataan esimerkiksi kotikunnan järjestämään sosiaalipäivystykseen. Yksi vaihtoehto on purkaa tuntemuksistaan lääkäripäivystyksessä, neuvolassa tai järjestöjen neuvontapuhelimissa.

2. Jos vanhemmassa herää väkivaltaisuutta itseä tai perhettä kohtaan, tulee lähteä välittömästi lääkäripäivystykseen, kriisikeskukseen tai hälyttää apua hätänumerosta 112.

Myös auttaviin puhelimiin, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliiton vanhempainpuhelimeen voi soittaa maksutta ja halutessaan ilman nimeä puh. 0800 92277.

3. Jos perheessä on väkivaltatilanne päällä, hätänumero 112 vastaa aina. Myös lapsiperheiden turvakoteja päivystää monilla paikkakunnilla.

Kuopion Alavassa Lastentie 1:ssa turvakoti toimii kellon ympäri puh. 017 183 393

4. Jos äiti epäilee kärsivänsä synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, yhteys äitiys- tai lastenneuvolaan tai lähtö omalääkärin, työterveyslääkärin tai sairaalan yhteispäivystyksen lääkärille. Vertaistukea saa myös puhelimessa esimerkiksi Mieli maasta ry:n kautta 050 441 2112.

5. Jos lapsiperhe tarvitsee konkreettista kotiapua, yhteys sosiaalitoimeen tai yksityisiin kotipalveluyrityksiin. Sukulaisiakin voi kysellä avuksi. Myös naapurissa tai tuttavissa voi olla joku, joka voi auttaa ja ainakin kuunnella.

6. Jos vanhemmat tarvitsevat keskusteluapua, sitä saa paitsi neuvolasta ja muualta terveydenhuollosta myös esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitosta puh. 0800 72277. Myös Naisten linja 0800 02 400 ma–pe kello 16–20 on maksuton valtakunnallinen neuvonta- ja tukipalvelu.

Kirkon palveleva puhelin 0400 2211 80  

Perheneuvonta puh. 040 4848 480, ma - pe klo 9.30-11.30.

Valtakunnallinen kriisipuhelin 01019 5202

Mannerheimin Lastensuojeluliiton chat-palvelu lapsille ja nuorille päivystää maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona klo 17-20

7. Jos vanhempien välinen suhde on umpikujassa, uusia näkökulmia ja apua saa kunnan perheneuvolasta ja seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksista. Väestöliiton parisuhdekeskuksen palveleva puhelin 0800 183 183 vastaa torstaisin klo 12–14.

8. Jos ahdistus johtuu rahahuolista, neuvoja saa esimerkiksi valtakunnallisesta velkaneuvontanumerosta 0800 98 009. Puhelimeen vastataan arkisin 10–14. Velkalinjaan voi soittaa maksutta.
 

Kaavin kriisityöryhmä

Kriisityöryhmä tarjoaa henkistä ensiapua onnettomuustilanteissa, äkillisissä ja odottamattomissa kuolemantapauksissa, itsemurhissa, väkivaltatilanteissa ja läheltä piti -tilanteissa. Työryhmän jäsenet ovat terveydenhuollon, sosiaalitoimen, nuorisotoimen tai seurakuntien työntekijöitä. Työryhmä ei tee päivystyksellistä työtä. Kriisityöryhmään saa yhteyden joko perusterveydenhuollon (044 717 1518) tai sosiaalitoimen (040 7002373) kautta.