Korjausneuvonta

Hakemuslomakkeet ja hakuohjeet löytyvät Valtion asuntorahaston kotisivuilta http://www.ara.fi
Korjausneuvontaa antaa Vanhustyön keskusliitto Timo Pakkanen, puh. 0400 371 586, timo.pakkanen@vtkl.fi

 

 

 

Teknisen osaston yhteystiedot