Keskusvaalilautakunta

Jäsenet vv. 2017-2021

varsinaiset jäsenet  

Kari Leppänen, pj. 25.3.2019 lukien
Eljas Juutilainen, pj (25.3.2019 saakka) 
Pentti Laukkanen, vpj  
Maija Räsänen  
Åke Qvarnström   
Tuula Räsänen   

varajäsenet
1. Heikki Taipale  
2. Satu Lemettinen
3. Touko Räsänen
4. Kirsti Viljamaa
5. Erkki Tuononen

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

puh. 040 542 0540