Kaavoitus

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille tietoa vireillä olevista maankäytön suunnitelmista.
Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kuntalaki korostavat kansalaisten tiedonsaannin merkitystä ja osallistumista päätöksentekoon. Kaavoituskatsaus pyrkii osaltaan edistämään näitä tavoitteita.

Vuoden 2000 alusta voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakuntaliitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa selvitetään lyhyesti kaavahankkeet ja niiden käsittelyvaiheet. Katsauksessa tulee esittää myös sellaiset kunnan päätökset ja toimenpiteet, joilla on vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen (MRL 7 §).

Kaavin kunnan karttapalvelu

Kaavoituskatsaus 2023 (pdf)

Hukkasaaren rantakaava
- kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
- kaavaselostus (pdf)

Kaavin kirkonkylän ajantasa-asemakaava (pdf)

Kaavin kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen,
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
- kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf) 
kaavaselostus (pdf)

Kaavin kirkonkylän asemakaavamuutos
Valtuusto 25.2.2020
kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
- kaavaselostus (pdf)

Kaavinjärvi-Rikkavesi ympäristön rantaosayleiskaavan
muutos Petäjäsaaren osalta, valtuusto 4.4.2017
 
- kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
kaavaselostus (pdf)

Kaavinjärvi-Rikkavesi rantaosayleiskaava
- kartta (pdf)
- kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
- kaavaselostus (pdf)

Kelonniemen ranta-asemakaava
kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
kaavaselostus (pdf)

Kirkonkylän yleiskaava
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
- kaavaselostus (pdf)

Lippolan rantakaava
- kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
- kaavaselostus (pdf)

Luikonlahden kyläyleiskaava
- kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
kaavaselostus (pdf)

Luikonniemen eteläosan rantakaava
kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Lyly-Ruukinkoski ranta-asemakaava
- Lyly (osa 1) kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
Lyly (osa 2) kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
Ruukinkoski (osa 1) kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
Ruukinkoski (osa 2) kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Munajärven-Ravijärven ranta-asemakaava
kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
- kaavaselostus (pdf)

Palvelukeskuksen viereisen alueen asemakaavamuutos
- kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
kaavaselostus (pdf)

Peukaloniemen ranta-asemakaava
kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
kaavaselostus (pdf)

Petäjäsaaren ranta-asemakaava, valtuusto 29.8.2017
- kartta ja kaavaselostus (pdf)

Rauvanjärven eteläosan rantakaava 
kartta ja kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Riihiniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen 
lainvoimainen

kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
kaavaselostus (pdf)

Ruukinkosken rantakaava
- kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
- kaavaselostus (pdf)

Saarijärven ja Vaikkojoen rantaosayleiskaava
- rantaosayleiskaavan osa 1osa 2osa 3 (pdf)
kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
kaavaselostus (pdf)

Saarijärvi-Vaikkojoki rantaosayleiskaavan muutos
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) 

kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf) 
kaavaselostus (pdf) 

Saarijärvi-Retunen rantakaava
- kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
- kaavaselostus (pdf)

Somparannan kaavat
Somparannan rantakaava ja kaavamerkinnät ja -määräykset v. 1989 (pdf)
Somparannan rantakaavan muutos ja kaavamerkinnät ja -määräykset v. 1991 (pdf)

Suuri-Muje-Väärän rantakaava
- kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
- kaavaselostus (pdf)

Tahasniemen rantakaava
- kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
- kaavaselostus (pdf)

Turulansaaren rantakaava
kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
kaavaselostus (pdf)

Uittoniemen rantakaava
kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
- kaavaselostus (pdf)

Valkeislammen rantakaava
- kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
- kaavaselostus (pdf)

 

 

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja
puh. 044 753 0287