Kaavoitus

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille tietoa vireillä olevista maankäytön suunnitelmista.
Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kuntalaki korostavat kansalaisten tiedonsaannin merkitystä ja osallistumista päätöksentekoon. Kaavoituskatsaus pyrkii osaltaan edistämään näitä tavoitteita.

Vuoden 2000 alusta voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakuntaliitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa selvitetään lyhyesti kaavahankkeet ja niiden käsittelyvaiheet. Katsauksessa tulee esittää myös sellaiset kunnan päätökset ja toimenpiteet, joilla on vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen (MRL 7 §).

Kaavoituskatsaus 2020-2021 (pdf)

Kaavin kirkonkylän ajantasa-asemakaava
 

Kaavin kirkonkylän asemakaavamuutos
Valtuusto 25.2.2020
- kaavakartta ja asemakaavamerkinnät ja määräykset
- asemakaavaselostus
 

Kirkonkylän yleiskaava
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kartta sekä yleiskaavamerkinnät ja -määräykset
- kaavaselostus

Luikonlahden kyläyleiskaava

- kartta, yleiskaavamerkinnät ja -määräykset 
- kaavaselostus

Palvelukeskuksen viereisen alueen asemakaavamuutos
- kartta
-
selostusosa

Kaavinjärvi-Rikkavesi ympäristön rantaosayleiskaavan
 muutos Petäjäsaaren osalta, valtuusto 4.4.2017
 
- kartta, asemakaavamerkinnät ja -määräykset
- kaavaselostus

Petäjäsaaren ranta-asemakaava, valtuusto 29.8.2017
-
kaavaselostus ja kartta

Peukaloniemen ranta-asemakaava
kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
- kaavaselostus 

Riihiniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen 
lainvoimainen

- kartta ja kaavamerkinnät
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- kaavaselostus   

Saarijärven ja Vaikkojoen rantaosayleiskaava
- rantaosayleiskaavan osa 1, osa 2, osa 3
- kaavamerkinnät- ja määräykset
- kaavaselostus

Kaavinjärvi-Rikkavesi rantaosayleiskaava
- kartta
- kaavamerkinnät- ja määräykset 
- kaavaselostus

Somparannan kaavat
Somparannan rantakaava ja kaavamerinnät v. 1989 
Somparannan rantakaavan muutos ja kaavamerkinnät v. 1991  

Kelonniemen ranta-asemakaava
- kartta ja kaavamerkinnät
- kaavaselostus

Lyly-Ruukinkoski ranta-asemakaava
- Lyly (osa 1)
- Lyly (osa 2)
- Ruukinkoski (osa 1)
- Ruukinkoski (osa 2)

 Luikonniemen eteläosan ranta-asemakaava
- kartta ja kaavamerkinnät

Turulansaaren rantakaava
- kartta ja kaavamerkinnät
- kaavaselostus

 Rauvanjärven eteläosan rantakaava 
- kartta ja kaavamerkinnät

 

Yhteystiedot:

Kunnaninsinööri
puh. 044 753 0287