Punainen vanha puutalo
Juutilan valimomuseo

Pohjoismaisittain ainutlaatuinen hiekkavalumuseo Kaavin Vehkalahdessa, vanhassa valimossa.
Juutilan Vanhan Valimon avajaiset pidettiin kesäkuussa 2004.

Juutilan valimo on perustettu v. 1881. Valimon tuotevalikoimaksi muodostui ajalleen tyypillinen kokoelma kelloja, kulkusia ja tiukuja. Aktiivisen tuotekehittelyn tuloksena syntyi omaperäisiä ratkaisuja ja tunnistettavia tyylipiirteitä, joiden ansiosta Juutilan esineet voidaan erottaa omaksi ryhmäkseen. 1960-luvulla tuotantoon tulivat kirkonkellot. Uusi valimo valmistui vuona 1983 ja vanha verstas on kunnostettu museoksi.

Historiaa

Kaavin kunnassa sijaitsevalla Juutilan tilalla on harjoitettu perinteistä vaskenvalantaa vuodesta 1881 lähtien. Juutilan vanha valimo jäi tyhjilleen uusien työtilojen valmistuessa vuonna 1983. Vanha verstas on nyt kunnostettu museoksi.
Vaski on yhteisnimitys kuparipohjaisille metalliseoksille eli pronssille ja messingille. Tavallisin tapa työstää näistä metalleista esineitä on ollut valaminen. Juutilassa käytetään niin sanottua hiekkavalumenetelmää, jossa valumuotit valmistetaan luonnonhiekasta malliesineiden avulla. Valmiit muotit ovat umpimuotteja, joiden sisällä on valettavan esineen muotoinen onkalo. Valettaessa sula metalli täyttää muotissa olevan tyhjän tilan ja jähmettyy valuaihioksi. Rosopintainen aihio työstetään lopulliseen muotoonsa sorvien ja erilaisten hiomalaitteiden avulla.

Juutilan valimo perustettiin 1881, aikana jolloin kotiteollisuutena harjoitettu vaskenvalu eli parasta aikaansa. Valimon tuotevalikoimaksi muodostui ajalleen tyypillinen kokoelma kelloja, kulkusia ja tiukuja. Aktiivisen tuotekehittelyn tuloksena syntyi omaperäisiä ratkaisuja ja tunnistettavia tyylipiirteitä, joiden ansiosta Juutilan esineet voidaan erottaa omaksi ryhmäkseen. 1960-luvulla tuotantoon tulivat kirkonkellot.

Perustavaa laatua oleva uudistus valimon historiassa tapahtui kun uudet työtilat valmistuivat 1981.
Kirkonkelloista tuli 1980- ja 1990-luvuilla valimon tärkein tuoteryhmä.

Ajo-ohje Kaavi – Juutilan valimomuseo n. 17 km Kaavilta Juankoskelle päin -> n. 11,5 km, käänny oikealle Hankamäentie -> n. 3 km, käänny oikealle Hirvijoentie -> n. 2 km.

YHTEYSTIEDOT

Juutilan valimomuseo
Juutilantie 224
73500 JUANKOSKI

AVOINNA
tilauksesta puh. 050 546 1317

AJO-OHJEITA
Kaavi – Juutilan valimomuseo (n. 17 km)
Kaavilta Juankoskelle päin -> n. 11,5 km, käänny oikealle Hankamäentie -> n. 3 km, käänny oikealle Hirvijoentie -> n. 2 km.

Juutilan valimomuseo – Telkkämäen kaskiperinnetila (n. 7 km)
Käänny oikealle Juutilantie -> n. 1,5 km, käänny vasemmalle Vehkalahdentie -> n. 4 km, käänny vasemmalle Telkkämäentie -> n. 1,25 km.

VÄLIMATKOJA:
Helsinki-Kaavi  439 km
Kuopio-Kaavi     56 km
Joensuu-Kaavi   92 km
Iisalmi-Kaavi    119 km
Oulu-Kaavi       322 km

Suomen kartta, johon on merkitty Kaavin sijainti.