Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kaavin kunnassa järjestetään lukuvuonna 2019-2020 esiopetusta vuonna 2013 syntyneille lapsille. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus alkaa 12.8.2019 ja sitä järjestetään esi- ja perusopetuksen työ- ja vapaapäivä -kalenterin mukaisesti.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, joka on postitettu vuonna 2013 syntyneiden kaavilaisten lasten koteihin viikolla 9. Ilmoittautumislomake tulee palauttaa täytettynä 28.3.2019 mennessä sivistystoimistoon.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lv.2019-2020

Kaavin koulun työ- ja vapaapäivät, lukuvuosi 2019-2020