Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kaavin kunnassa järjestetään lukuvuonna 2020-2021 esiopetusta vuonna 2014 syntyneille lapsille. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus alkaa 12.8.2020 ja sitä järjestetään esi- ja perusopetuksen työ- ja vapaapäivä -kalenterin mukaisesti. Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittaudutaan suoraan esiopetuksen kautta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, joka on postitettu vuonna 2014 syntyneiden kaavilaisten lasten koteihin viikolla 6. Ilmoittautumislomake tulee palauttaa täytettynä 26.3.2020 mennessä sivistystoimistoon.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kaavin koulun työ- ja vapaapäivät lv 2020-2021