Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Päätöksiä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.

 

Kunnanjohtaja

2023

Viranhaltijapäätös § 8

Viranhaltijapäätös § 9

Viranhaltijapäätös § 10

Viranhaltijapäätös § 11

 

Hallintojohtaja

Viranhaltijapäätös § 15

Viranhaltijapäätös § 16

Viranhaltijapäätös § 17

Viranhaltijapäätös § 18

Viranhaltijapäätös §19

 

Rehtori-sivistysjohtaja

Viranhaltijapäätös § 1 

Viranhaltijapäätös § 2

Viranhaltijapäätös § 3

Viranhaltijapäätös § 2

Viranhaltijapäätös § 4

 

Tekninen johtaja

Viranhaltijapäätös § 7

Viranhaltijapäätös § 8

 

Rakennustarkastaja/ympäristösihteeri

Viranhaltijapäätös § 1