Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kaavin vanhus- ja vammaisneuvosto on Kaavin kunnan ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja vammaisten sekä heitä edustavien järjestöjen/toimijoiden yhteistyöelin.

Kunnanhallitus valitsee vanhus- ja vammaisneuvoston kunnanhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnanhallitus valitsee vanhus- ja vammaisneuvostoon 7–12 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten tulee mahdollisimman monipuolisesti edustaa Kaavilla toimivia ikäihmisten ja vammaisten parissa toimivia järjestöjä. Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama kunnallinen toimielin, eivätkä sen jäsenet ole muodollisesti kunnan luottamushenkilöitä.

Jäsenet:
KAAVIN ELÄKEYHDISTYS
Kekäläinen Raili, puheenjohtaja 
Smolander Aira, varapuheenjohtaja
Nykänen Vilho, jäsen

VANHUSTENTUKI RY
Laakkonen Kauko, jäsen                    

KEHITYSVAMMAISTEN TUKIYHDISTYS
Harjunen Maire, jäsen

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJA
Heikkinen Elvi                                                                         

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA
Sonninen Pirjo, jäsen

sihteeri, 044 753 0283
 

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Pöytäkirjat:

19.4.2023 (pdf)

18.10.2022 (pdf)

19.5.2022 (pdf)