Toimisto- ja talouspalvelut

Toimisto- ja talouspalvelut tukee organisaation johtamista ja talouden ohjausta antamalla toimialaansa kuuluvia sisäisiä asiantuntijapalveluja.

Yksikkö vastaa myös valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien päätösten valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvästä asiakirjahallinnosta ja hoitaa eri osastojen päivittäistä asiakaspalvelua.

 

Yhteystiedot

Hallintojohtaja, osaston päällikkö
Puh. 040 533 1302

Kirjaamo
Puh. 044 7530283 

 


Palvelusihteeri (sivistyspalvelut)
Puh. 040  552 8061

Palvelusihteeri (tekniset palvelut,
rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu)
Puh. 040 760 0186