Lomakkeet

Lomakkeet -sivulle on koostettu Kaavin kunnan asiointiin liittyvät hakemukset ja lomakkeet aihealueittain. Lisää lomakkeita löytyy suomi.fi -portaalista.

 

Luottamushenkilöt

Luottamushenkilötietojen ilmoittaminen (sähköinen lomake) 

Sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle (pdf)

Asuminen

Asuntohakemus
Vuokrasopimuksen irtisanominen
Tontin osto-/varauslomake

Sivistyspalvelut

Hakemus pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin 
Koulutilan käyttöhakemus
Kouluun ilmoittautuminen/hakeminen
Oppilaskuljetushakemus, harkinnanvarainen 
Esiopetukseen ilmoittautuminen
Selvitys erityisruokavaliosta

Vapaa-aikatoimen avustus -lomakkeet:
Toiminta-avustushakemus
Toimintatietolomake (toiminta-avustushakemuksen liite)
Avustuskriteerit (toiminta-avustushakemuksen liite)

Tekniset palvelut

Rakennuslupa, toimenpidelupa, purkamislupa, maisematyölupa (pdf)
Rakennushankeilmoitus naapurille (pdf)
Ilmoitus vastaavasta työnjohtajasta (pdf)
RH-1 - rakennushankeilmoitus (pdf)
RH-2 - huoneistotiedot (pdf)
RH-3 - rakennushankeilmoituksen korjaus (pdf)
RH-4 - lupahuoneistotietojen korjaus (pdf)
RH-5 - rakennusvaiheilmoitus (pdf)
RK-9 - ilmoitus rakennuksen poistumasta (pdf)
Purkamislupahakemus/-ilmoitus (pdf)
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (pdf)
Hakemus/ilmoitus  selvitys jätevesien käsittelystä (pdf)
Tontin osto-/varauslomake (pdf)
Poikkeamislupahakemus (pdf)
Hakemus, vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä vapauttaminen (pdf)
Meluilmoitus (pdf)
Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitus