Liikunta

Liikuntatoimen toiminta-ajatuksena on kaiken ikäisten kuntalaisten liikuntaharrastuksen edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tarjota kunnan resurssien mukaisesti kuntalaisille heidän odotuksiaan ja tarpeitaan vastaavia liikuntapalveluja.

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden kunnossapito- ja hoitotehtävistä vastaa tekninen toimi. Muusta liikuntatoiminnan järjestämisestä ja käyttövuorojen myöntämisestä vastaa sivistyspalvelut.

 

Yhteystiedot:

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden kunnossapito- ja hoitotehtävät:

Tekninen johtaja
puh. 044 7530287

Liikunta-alueiden hoitaja
puh. 0400 206703

Teknisen osaston yhteystiedot

Käyttövuorojen myöntäminen ja muu liikuntatoimi:

Sivistyspalvelujen yhteystiedot