Kiinteistötoimi

Tekninen osasto huolehtii omistamiensa kiinteistöjen kunnossapidosta.

Ylläpitotoiminnoista vastaa tekninen toimi, johon lähinnä luetaan rakennusten kunnossapito eli vuosikorjaukset, kiinteistönhoidon talonmiestehtävät. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

 

 

Yhteystiedot

Tekninen johtaja
puh. 044 753 0287

Yö- (klo 15.30-07) ja viikonloppupäivystys (pe klo 14- ma klo 07), puh. 0400 427 151.

Teknisen osaston yhteystiedot