Kalastus

Vaikkojoen koskien väliin jäävät pitkät virrat, suvannot ja järvet ovat hyviä kalastuskohteita. Taimen ja harjus lisääntyvät luontaisesti monissa Vaikkojoen koskissa, ja jokeen istutetaan pyyntikokoista kirjolohta. Vaikkojoella on runsas haukikanta, ja myös säynettä tavataan.

Kalastuslupa-alue alkaa Juuan Vaikkojärvestä ja loppuu Sivinvirralle Kaavin Kortteisessa. Kajoonjärveä ja Rakkinelampia lukuun ottamatta reitin järvet kuuluvat lupaan. Kajoonkoski on rauhoitettu.

Vaikkojoella ovat voimassa kalastusasetuksen mukaiset pyyntimitat ja rauhoitukset. Sallittuja kalastusvälineitä ovat perho ja uistin. Virta-alueilla mato- ja tahnasyötit ovat kiellettyjä. Poikasalueilla suositellaan käytettäväksi yksihaaraisia koukkuja. Kutusorakoilla kahluu on kielletty syyskuun ja toukokuun välisenä aikana, ettei soran sisällä hautuva mäti tuhoudu.

Kalastuslupien myyntipaikat