Sisältöä ei löydy.
PIMEÄ KUU-FESTIVAALI 15.9.-17.9.
LUE LISÄÄ

KAAVIN TAPAHTUMIA LISÄÄ  menoinfossa
JA www.kaavi.fi/tapahtumat

Ympäristösuojelulain mukainen päätös

Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta, joka koskee Luikonlahden rikastamon rikastushiekka-alueelta muodostuvien patosuotovesien kemiallisessa saostamisessa muodostuneen sakan imuruoppausta ja...

Aluehallintoviraston ympäristönsuojelulain päätös

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta, joka koskee Luikonlahden rikastamon rikastealtaasta imuruopatun rikasteen kuivaamista geotuubimenetelmällä, Kaavi. ...

Rakennusvalvonnan julkipanoilmoitus

Rakennustarkastajan päätös lupa-asioissa 15.9.2023.