Etsivä nuorisotyö

Nuorisolain 10 §:n mukaan kunta voi järjestää etsivää nuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Etsivä nuorisotyö on Itä-Suomen aluehallintoviraston osarahoittamaa toimintaa.

Nuorisolain 11 §:n mukaiset yksilöinti- ja yhteystiedot voidaan toimittaa suoraan etsivälle nuorisotyöntekijälle.

 

 

 

Yhteystiedot:

Etsivä nuorisotyöntekijä

Puh. 040  1599767Sivistyspalvelujen yhteystiedot