Tiedote Tuumasta toimeen -hanke

Kaavin kunta on käynnistänyt työllisyyden ja osaamisen, sekä sosiaalisen osallistumisen kehittämiseksi Tuumasta Toimeen – hankkeen. Hankkeen tavoitteet - Parannetaan kaavilaisten...

Maisema-alueiden täydennyskuuleminen 24.11.-31.12.2020

Ympäristöministeriö on täydentänyt vuonna 2016 kuultavana ollutta esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Edellisellä kuulemis- ja lausuntokierroksella...

Lähihoitaja

Kaavin kunnassa on avoimena neljä lähihoitajan määräaikaisuutta ajalla 1.2.-31.12.2021 vanhustenhuollossa. Työntekijältä edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (272/2005)...

Lähihoitajan toimi

  Kaavin kunnassa on avoimena lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva toimi vanhustenhuollossa. Työn sijoituspaikka on tällä hetkellä kotihoidossa. Työ voi olla myös muissa yksiköissä...

Ohjeita tapahtumien järjestäjille

Tapahtumatiedot jätetään menoinfoon sähköisesti alla olevan linkin kautta. Siirry tästä tapahtumien ylläpitoon. Tapahtumasta ilmoittamista varten tarvitset tunnukset, pyydä ne...

Kaavin tapahtumia lisää menoinfossa
ja www.kaavi.fi/tapahtumat

Takaisin

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

Kaavin tekninen/ ympäristölautakunnassa on vireillä Kaavin kunnan ympäristölupahakemus betoni- ja tiilimurskeen sijoittamiselle tulevan varastokentän kenttärakenteeseen, Kaavin kirkonkylässä tilalla Harjula 2:101, osoitteessa Kielotie 4 73600 Kaavi. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Kaavin kunnanvirastolla teknisellä osastolla (Rantatie 1) 11.11.-10.12.2020 välisen ajan. 

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä muistutus. Myös muilla henkilöillä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Kaavin kunnan tekninen/ ympäristölautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 10.12.2020 kirjaamo@kaavi.fi tai kirjeitse Kaavin kunta, tekninen/ ympäristölautakunta, PL 13, 73601 Kaavi. 

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja/ympäristösihteeri Arto Vartiainen, 040 172 3588, arto.vartiainen@kaavi.fi. 

Kuulutus on nähtävillä kunnan nettisivuilla 11.11.-10.12.2020.

Kaavin tekninen/ ympäristölautakunta