Sisältöä ei löydy.

Sadonkorjuujuhlat 10.9. koulukeskuksella

Tule myymään syksyn satoa Sadonkorjuujuhlille!

Syysmarkkinat

Perinteiset syysmarkkinat järjestetään tänä syksynä viikolla 38.

Ohjeita tapahtumien järjestäjille

Tutustu tapahtumanjärjestäjän tietopakettiin.

Kaavin tapahtumia lisää menoinfossa
ja www.kaavi.fi/tapahtumat

Yleistiedoksianto

Päätöksen yleistiedoksianto  (Asiakirjat ovat nähtävillä Kaavin virastotalolla klo 9-15.00 nähtävillä 25.8.2022 saakka.)  

Ympäristölain mukainen päätös

Koetoimintailmoitus, joka koskee Luikonlahden rikastamon rikastushiekka-alueelta muodostuvien patosuotovesien kemiallisessa saostamisessa muodostuneen sakan imuruoppausta ja kuivatusta...

KUULUTUS:Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1 ja 2. vaiheen kaavaehdotuksesta

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVA 2040, 1. VAIHE POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVA 2040, 2. VAIHE (Heinäveden kunnan maankäyttökysymykset)   Maakuntakaava-asiakirjat ja...