Ajankohtaista

Latujen ja luistelualueiden tilannetiedote

Kirkonkylän valaistulla kuntoradalla ovat hiihtokunnossa vapaan ja perinteisen ladut (3 km).Palvelukeskuksen alapuolella oleva peltolatu on käytössä ja Paanalan lenkillä edestakaisin...

Laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuus

Kaavin koulu jatkaa hakuaikaa laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuuteen. Sijaisuus kestää 29.2.2020 saakka, sijaisuus voi mahdollisesti jatkua pidempään. Erityisopettajan tehtävät sijoittuvat...

Tieavustukset haettavana

Kaavin kunnan alueella sijaitsevien yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat tienpitäjien haettavana 31.3.2020 klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Hakemuslomakkeita...

Jätevesivuoto Somparannan jätevedenkorotuspumppaamolla

Kaavin Maarianvaarassa Somparannan jätevedenkorotuspumppaamosta on pumpun häiriötilanteen vuoksi mennyt jätevettä Syrjäjärveen. Vuoto on havaittu 4.2.2020. Varoalue on Somparannan uimarannan ja...
Tapahtumat

Vaikonvaellus -reitistön avajaiset 9.5.2020

Reitistön ohjelmalliset avajaiset pidetään unelmien liikuntapäivänä la 9.5.2020 klo 12 alkaen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tapahtuman aloituspaikkana on Rakkinekoski. Ohjelma tarkentuu...

Ohjeita tapahtumien järjestäjille

Tapahtumatiedot jätetään menoinfoon sähköisesti alla olevan linkin kautta. Siirry tästä tapahtumien ylläpitoon. Tapahtumasta ilmoittamista varten tarvitset tunnukset, pyydä ne...

Kaavin tapahtumia lisää menoinfossa
ja www.kaavi.fi/tapahtumat

Kuulutukset

Esiopetukseen ja perusopetuksen 1.luokalle ilmoittautuminen

Kaavin kunnassa järjestetään lukuvuonna 2020-2021 esiopetusta vuonna 2014 syntyneille lapsille. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna...

Meluilmoitus

Kaavin rakennustarkastaja- ympäristösihteeri on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen, joka koskee betonimurskeen uudelleen murskausta Kaavin kunnassa tilalla Myhkymäki 5:29....

Kutsuntakuulutus 2020

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2002 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten...

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026

Kuulutus Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja ovat nähtävillä 20.1.-20.3.2020 ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Merenhoito sekä ...