Tiedote Tuumasta toimeen -hanke

Kaavin kunta on käynnistänyt työllisyyden ja osaamisen, sekä sosiaalisen osallistumisen kehittämiseksi Tuumasta Toimeen – hankkeen. Hankkeen tavoitteet - Parannetaan kaavilaisten...

Maisema-alueiden täydennyskuuleminen 24.11.-31.12.2020

Ympäristöministeriö on täydentänyt vuonna 2016 kuultavana ollutta esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Edellisellä kuulemis- ja lausuntokierroksella...

Lähihoitaja

Kaavin kunnassa on avoimena neljä lähihoitajan määräaikaisuutta ajalla 1.2.-31.12.2021 vanhustenhuollossa. Työntekijältä edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (272/2005)...

Lähihoitajan toimi

  Kaavin kunnassa on avoimena lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva toimi vanhustenhuollossa. Työn sijoituspaikka on tällä hetkellä kotihoidossa. Työ voi olla myös muissa yksiköissä...

Ohjeita tapahtumien järjestäjille

Tapahtumatiedot jätetään menoinfoon sähköisesti alla olevan linkin kautta. Siirry tästä tapahtumien ylläpitoon. Tapahtumasta ilmoittamista varten tarvitset tunnukset, pyydä ne...

Kaavin tapahtumia lisää menoinfossa
ja www.kaavi.fi/tapahtumat

Luikonlahden aluekeräyspisteen sijoittaminen

Kaavin kunnan rakennustarkastajalla on vireillä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupahakemus, joka koskee Kaavilla Luikonlahden kylässä Jätekukko Oy:n aluekeräyspistettä, ekopistettä...

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta

Itä-Suomen Aluehallintoviraston kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta Hakija Boliden Kylylahti Oy Dnro ISAVI/3216/2020 Asia Luikonlahden rikastamon...

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

Kaavin tekninen/ ympäristölautakunnassa on vireillä Kaavin kunnan ympäristölupahakemus betoni- ja tiilimurskeen sijoittamiselle tulevan varastokentän kenttärakenteeseen, Kaavin kirkonkylässä...

Kuulutus vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutus Pohjois-Savon aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022–2027. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)...