Esiopetus

Ajankohtaista

Lukuvuoden 2019-2020 koulutyö alkaa Kaavin koululla maanantaina 12.8.2019 klo 9.00. Ensimmäinen koulupäivä päättyy kaikilla oppilailla klo 13.00. Koulukuljetuksista tiedotamme esikoululaisten koteihin kirjeitse.

Peruopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kaavin kunta järjestää esiopetuksen Kaavin koulun esiopetusyksikössä. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä koulun toiminta-aikana.

Kaavin kunnan esiopetuksen tavoitteena on osaltaan tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Esiopetuksen tavoitteet on määritelty esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa:

Esiopetuksen OPS 1.8.2016

 

Yhteystiedot

Esiopetus

Päivi Kostilainen

 

040 553 7559