Esiopetus

Peruopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kaavin kunta järjestää esiopetuksen Kaavin koulun esiopetusyksikössä. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä koulun toiminta-aikana.

Kaavin kunnan esiopetuksen tavoitteena on osaltaan tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Esiopetuksen tavoitteet on määritelty esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa:

Esiopetuksen OPS 1.8.2016

 

Yhteystiedot

Esiopetus

Päivi Kostilainen

Laura Mannberg

 

040 553 7559