Punainen puurakennus
KOTISEUTUMUSEO ELOAITTA

Eloaitta on Kaavin kirkonkylässä sijaitseva kotiseutumuseo, jossa voi tutustua entisajan elämään Kaavilla.  Vanhan viljamakasiinin tilat tarjoavat myöskin oivat tilat pitäjäseuran kokousten sekä erilaisten kulttuuririentojen pitoon. Vaihtuvat ammattilaisten toimesta järjestetyt näyttelyt.

Tervetuloa Eloaittaan!

Lyhyt katsaus Eloaitan historiaan
(Mukaillen Aulis Mustosen tekstiä v. 1989)
Pitäjän ensimmäinen lainajyvästö perustettiin Kaaville kuninkaallisella asetuksella 11.9.1794. Se rakennettiin käräjätalona olleeseen rakennukseen Niemelän maille. Nykyinen viljamakasiini-rakennus rakennettiin vuosina 1845 - 1848 täydentämään pitäjän yhteisen viljavaraston ahtaiksi käyviä tiloja. Makasiinin rakentaminen annettiin vähiten pyytävän talon tehtäväksi ja niin alimmalla tarjouksella, kuin 167 tynnyriä viljaa, rakennustyö annettiin rovasti J.A.Ottelinille.

Vuonna 1859 keisarillisen senaatin antaman asetuksen myötä makasiinissa tuli olla kaksi osastoa: siemen- ja hätäapujyvästö.

Osakkaina makasiinissa olivat frelssi-, vero- ja ruununtilan haltijat, myös uudistilojen viljelijöillä oli mahdollisuus päästä osakkaiksi. Osakkaat maksoivat osuusmaksua sen mukaan miten suurta veroa he maksoivat viljelemästään tilasta kruunulle. Osakkailla oli ensisijainen oikeus saada jyviä lainaksi ja vasta sitten muilla kuntalaisilla, mikäli vaan jyvästössä oli varaa lainata jyviä.
Makasiinin hoidosta vastasi johtokunta, jonka osakkaat valitsivat kokouksessa. Johtokuntaan kuului esimies (jonka tuli olla kirjoitustaitoinen), kaksi jäsentä sekä yksi jäsenten varamies. Johtokunta vastasi yhteisesti makasiini-laitokselle koituvista vahingoista. Heidän tehtävänään oli lisäksi huolehtia, ettei siemenvilja pilaannu eikä vanhene.
Makasiinin oven avaamiseen tarvittiin kolme avainta, joista kaksi oli johtokunnan hallussa ja yksi makasiinin hoitajalla. Näin ollen kukaan ei päässyt yksin makasiiniin, vaan kaikkien kolmen avainten haltijan täytyi olla paikalla ovea avattaessa.

Lainajyvästöillä oli aikanaan hyvin tärkeä tehtävä. Katovuosina ne olivat suorastaan elämisen ehto, niin syömäviljan kuin siemenviljankin suhteen.
Viimeinen päätös viljan hankinnasta Kaavin lainajyvästöön tehtiin 23.11.1940, jolloin päätettiin seuraavan kevään kylvöihin hankittavaksi 2000 kg kauransiemeniä.
Viljamakasiinitoiminnan päätyttyä Eloaitta-rakennus oli pitkään vuokrattuna Kaavin osuuskaupan varastoksi.

Vuonna 1979 Kaavin pitäjäseura vuokrasi rakennuksen, makasiini siivottiin ja kunnostettiin kotiseutumuseoksi. Tällöin syntyi nykyisen kaltainen Eloaitta.

Valtioneuvosto lakkautti lainajyvästön virallisesti vasta 16.3.1989 ja omaisuus ja varat siirrettiin lahjakirjalla Kaavin Maatalousseuralle.  Maatalousseuran omistuksesta Eloaitta siirtyi v. 2011 Kaavin Pitäjäseuralle, joka jo aiemmin ja edelleen ylläpitää makasiinin tiloissa kotiseutumuseo-toimintaa. Museon esineistö koostuu yksityisten ihmisten pitäjäseuralle lahjoittamista esineistä. Kaavin kunta on osallisena Eloaitan toiminnassa, palkkaamalla kesän ajaksi nuoria töihin Eloaitalle.

Lue lisätietoa Eloaitan toiminnan alkuvaiheista (Juhani Raution kirjoitus) pdf

 

Osoite:
Kaavintie 7, Kaavi

Avoinna
Avoinna kesäaikaan erikseen ilmoitettuna ajankohtana

Puh. kesäisin
040 542 0233

Ajo-ohjeita
Kaavi – Juutilan valimomuseo (n. 17 km)
Kaavilta Juankoskelle päin -> n. 11,5 km, käänny oikealle Hankamäentie -> n. 3 km, käänny oikealle Hirvijoentie -> n. 2 km.

Kaavi kk –Telkkämäki
Kirkonkylältä Luikonlahteen päin n. 200 m, käänny kirkon jälkeen vasemmalle Kortteisentie -> n. 4 km, käänny vasemmalle Kaiturintie n. 4 km.

Juutilan valimomuseo – Telkkämäen kaskiperinnetila (n. 7 km)
Käänny oikealle Juutilantie -> n. 1,5 km, käänny vasemmalle Vehkalahdentie -> n. 4 km, käänny vasemmalle Telkkämäentie -> n. 1,25 km.

Telkkämäen kaskiperinnetila – Juutilan valimomuseo (n. 7 km)
Käänny Kaiturintieltä Telkkämäen tielle -> n. 1,25 km, käänny oikealle Vehkalahdentie -> n. 4 km, käänny oikealle Juutilantie -> n. 1,5 km.