Elinvoimatoimikunta

 

Kunnanhallitus perusti 20.9.2021 elinvoimatoimikunnan. Elinvoimatoimikunnan keskeinen tehtävä on, yhdessä kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan kanssa, edistää Kaavin kunnan elinvoimaa, vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Toimikunta kehittää aloitteita kunnan imagon parantamiseksi, valmistelee kunnalle uutta visiota ja strategiaa yhdessä kilpailutetun ulkopuolisen asiantuntijatahon kanssa.

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet): 
Jorma Räsänen, pj. (Tapani Tirkkonen)
Mika Hakkarainen, vpj. (Taina Vilkman)
Ari Räsänen (Yrjö Räsänen)
Sanna Sillman (Kari Leppänen)
Tanja Butilkin (Satu Viljamaa-Dirks)

 

Muistio 1.11.2021

Muistio 25.11.2021