Elinkeino- ja kehityspalvelut

Koillissavolainen Kaavi on teollistunut, vireä kunta, jossa jalostuksen osuus on neljännes työpaikoista. Kansainvälisestikin korkeatasoisesta teollisuudesta ovat yhteyksiä Eurooppaan luoneet mm. Stera Technologies Oy (Levyosa) ja Bewi M-Plast Oy.

Kaavi on tuttu monesta erikoisuudestaan.  Kaavilla on monia pieniä erikoistuneita yrityksiä. Kaavilla kivi muotoutuu vaikkapa huonekaluiksi (Kaavin Kivi Oy/Kivilähde).  Kaavi on modernia designia, jonka juuret ovat syvällä Kaavin kivikkoisessa maaperässä. Kaavilaisesta maaperästä löytyy myös timantteja ja kotimaisia jalokiviä. Luikonlahdessa toimii Boliden/Kylylahti Oy:n kuparimalmirikastamo.

 

Kaavi100 hanke

Kaavin kunta hallinnoi ESR rahoitteista Kaavi100 hanketta, joka alkoi 1.1.2018 ja päättyy 29.2.2020.  Hankkeessa toimii innovointi- ja työllisyyskoordinaattorina Tapani Tirkkonen (puh. 040 556 74 76, tapani.tirkkonen@kaavi.fi). Kaavilla kokeillaan ensimmäistä kertaa Suomessa toimintamallia, jossa testataan saadaanko uusilla keksinnöillä, palveluideoilla tms. aikaan uutta työtä, tuotteita (innovaatioita) olemassa oleviin tai perustettaviin yrityksiin. Työttömyyden osalta katse suunnataan hankkeen alkuvaiheessa helpoimmin työllistyviin ja apuna käytetään kunnan nuorisotoimen lisäksi muita yhteistyöverkostoja. 

Innovointi- ja työllisyyskoordinaattorin omien keksijäverkostojen lisäksi Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry auttaa riittävän keksintömäärän löytämisessä, samoin ideoiden ja keksintöjen suojaukseen liittyvissä asioissa. 

Lue lisää hankkeen nettisivuilta www.kaavi100.fi.

 

 

Yhteystiedot
Elinkeinotoimesta vastaa kunnanjohtaja,
puh. 0400 673 351.
Kaikissa yritysasioissa (myös perustamisasiat) voit ottaa yhteyttä kunnanjohtajaan.

Kaavi100 hanke, innovointi- ja työllisyyskoordinaattori, 040 556 74 76

Maaseudun kehittämisasioita hoitaa Sydän-Savon maaseutupalvelu, maaseutuasiamies,
puh. 044 740 1254.

Sydän-Savon lomituspalvelu

Markkinointiasiat ja elinkeinopalvelujen toimistotehtävät,
toimistosihteeri,
puh. 0400 231 446.