Elinkeino- ja kehityspalvelut

Koillissavolainen Kaavi on teollistunut, vireä kunta, jossa jalostuksen osuus on neljännes työpaikoista. Kansainvälisestikin korkeatasoisesta teollisuudesta ovat yhteyksiä Eurooppaan luoneet mm. Stera Technologies Oy (Levyosa) ja M-Plast Oy.

Kaavi on tuttu monesta erikoisuudestaan.  Kaavilla on myös kansainvälisesti tunnettu mattokutomo Anki, perinteinen Juutilan kellovalimo sekä monia pieniä erikoistuneita yrityksiä. Kaavilla kivi muotoutuu vaikkapa huonekaluiksi (Kaavin Kivi Oy/Kivilähde).  Kaavi on modernia designia, jonka juuret ovat syvällä Kaavin kivikkoisessa maaperässä. Kaavilaisesta maaperästä löytyy myös timantteja ja kotimaisia jalokiviä. Luikonlahdessa toimii Boliden/Kylylahti Oy:n kuparimalmirikastamo.

 

Kaavi100 hanke

(HUOM! linkki toimii 17.1.2018 klo 21 jälkeen)

Kaavin kunta hallinnoi ESR rahoitteista Kaavi100 hanketta, joka alkoi 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019.  Hankkeessa toimii innovointi- ja työllisyyskoordinaattorina Tapani Tirkkonen (puh. 040 556 74 76, tapani.tirkkonen@kaavi.fi). Kaavilla kokeillaan ensimmäistä kertaa Suomessa luotavaa toimintamallia, jolla katsotaan saadaanko uusilla keksinnöillä, palveluideoilla tms. aikaan uutta työtä, tuotteita (innovaatioita) olemassa oleviin tai perustettaviin yrityksiin. Työttömyyden osalta katse suunnataan helpoimmin työllistyviin ja apuna käytetään kunnan nuorisotoimen lisäksi myös muita valmiita verkostoja. 

Keksijäin Keskusliitto auttaa riittävän keksintömäärän löytämisessä innovointi- ja työllisyyskoordinaattorin omien keksijäverkostojen lisäksi sekä suojaukseen littyvissä asioissa. 

 

 

Yhteystiedot
Elinkeinotoimesta vastaa kunnanjohtaja,
puh. 0400 673 351.
Kaikissa yritysasioissa (myös perustamisasiat) voit ottaa yhteyttä kunnanjohtajaan.

Kaavi100 hanke, innovointi- ja työllisyyskoordinaattori, 040 556 74 76

Maaseudun kehittämisasioita hoitaa Sydän-Savon maaseutupalvelu, maaseutuasiamies,
puh. 044 740 1254.

Sydän-Savon lomituspalvelu

Markkinointiasiat ja elinkeinopalvelujen toimistotehtävät,
toimistosihteeri,
puh. 0400 231 446.