Ateria- ja puhdistuspalvelut

Ateriapalvelujen pääperiaatteena on taata ruuan turvallinen ja taloudellinen laatu sekä resurssien tehokas hyödyntäminen eri olosuhteissa.

Puhdistuspalvelujen peruslähtökohtana ovat tilojen käyttäjien tarpeet, toimivuus ja taloudellisuus. Toimintoja kehitetään uusia laitteita ja työmenetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on turvata eri toimialojen puhdistuspalvelut mahdollisimman tasapuolisesti.

Erikoisruokavaliot Kaavin ateriapalvelussa (pdf)

Erityisruokavaliot koulussa ja päiväkodissa

Kaavin kunnan ateriapalveluissa valmistetaan kaikki lasten ja henkilökunnan tarvitsemat lääkärin/terveydenhoitajan todistukseen perustuvat erityisruokavaliot sekä uskonnollisista tai eettisistä syistä rajoitetut ruokavaliot. Jos lapsi tarvitsee erityisruokavaliota tai hänen ruokavalionsa on uskonnollisista tai eettisistä syistä johtuen rajoitettu, vanhempien tulee täyttää Ilmoitus erityisruokavaliosta -kaavake ja palauttakaa se koulun/neuvolan terveydenhoitajalle. Lomakkeita löytyy myös terveydenhoitajilta. Lisäksi vanhemmat ovat aina tervetulleita keskustelemaan kaikista lastensa ruokailuun liittyvistä asioista ruokapalveluhenkilökunnan kanssa.

Erityisruokavalion tulee perustua aina lääkärin/terveydenhoitajan todistukseen ja ilmoitus on uusittava vuosittain aina toimintakauden alussa, viimeistään elokuussa. Lisäksi vanhempien ja henkilökunnan toivotaan ilmoittavan lasten poissaoloista myös koulun keittiöön, jos lapsella on hyvin yksilöllinen erityisruokavalio. Näin pystymme ateriapalvelussa paremmin palvelemaan erityisruokavaliota tarvitsevia henkilöitä.

Erityisruokavalio kouluissa ja päiväkodissa (pdf)
Selvitys erityisruokavaliosta, lomake (pdf)

Ruokalistat

 

 

Yhteystiedot

Ateriapalvelut,
ruokapalveluesimies
Kirsti Vihonen, puh. 040 709 8310

Puhdistuspalvelut,
siivoustyönohjaaja
Erja Heikkinen, puh. 040 152 1377

Koulukeskuksen siivoojat,
puh. 0400 369 323

Virastotalon siivooja,
puh. 0400 976 422