Takaisin

Tiedote Työtä ideasta -hanke

Kaavin kunta, Tuusniemen kunta sekä SAVONIA- ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet yhteisen Työtä ideasta- hankkeen 17.8.2020. Hankkeessa on myös mukana Business Center ja ELY- keskus. Hanke kestää vuoden 2023 helmikuun loppuun.

Hankkeen tavoitteet
Aikaisemmin Kaavilla paikallisesti toteutettu Kaavi 100- hanke osoitti ideoiden runsauden. Hankkeen seurauksena kaupallistettiin 12 uutta tuotetta ja palvelua. Hankkeessa voitiin hyödyntää vain osa esille tulleista ideoista. Työtä ideasta- hanke laajennetaan Kaavin, Tuusniemen ja Savonian alueille. Tällä tavalla saadaan laajempi pohja uusien ideoiden hyödyntämiselle.

Hankkeen tavoitteet ovat
• Ideoiden kaupallistaminen uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi
• Ideoiden kaupallistamisen kautta luoda uusia työpaikkoja
• Tuetaan työllistymistä, juurrutetaan työpaikat alueelle, kannustetaan opiskelijoita vakiinnuttamaan paikkansa alueella.

Hankkeen tarjoamat mahdollisuudet
Työtä ideasta- hanke mahdollistaa idean kehittämistä usealla eri tavalla
• idean salassapito heti hankkeen alkuvaiheessa
• idean rahoittaminen ideasta prototyypiksi
• tuotteen tai palvelun kaupallistamisessa avustaminen
• avustaminen tuotteen tai palvelun suojaamisessa

Hankkeen yhteistyötahot
Työtä ideasta- hanke tekee yhteistyötä mm. Suomen Keksijäin Keskusliiton (KEKE ry) sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Yhteydenotto
Hankkeen koordinaattorina toimii Seija Huttunen,
seija.huttunen@kaavi.fi, 044 753 0263.

Tiedote Työtä ideasta -hanke 21.8.2020