Takaisin

Tiedote Työtä ideasta -hanke

Kaavin kunta, Tuusniemen kunta ja Savonia-ammattikorkeakoulu hanketotetuttajina luotsaavat Työtä ideasta -hanketta, jolla tuetaan ideoiden kaupallistamista. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen toteutusaika on 17.8.2020 – 30.6.2023. 

Hankkeen tausta

Aikaisemmin Kaavilla paikallisesti toteutettu Kaavi 100 -hanke osoitti ideoiden runsauden alueella. Hankkeen seurauksena kaupallistettiin 12 uutta tuotetta ja palvelua. Hankkeessa hyödynnettiin vain osa esille tulleista ideoista. Työtä ideasta -hanke laajennettiin Kaavin lisäksi Tuusniemen, Kuopion ja Siilinjärven alueille. Tällä tavoitellaan laajempaa alueellista toimintakenttää uusien ideoiden hyödyntämiselle. 

Hankkeen toiminta ja tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia tuotteita ja palveluja ideoiden kaupallistamisen kautta. Kaupallistamisella tavoitellaan alueelle uusia työpaikkoja. 

Hanketoimijat tarjoavat erilaisia tukitoimia, neuvontaa sekä ohjausta ideoiden arviointiin sekä kaupallistamiseen. Kaupallistamisprosessiin kuuluu muun muassa seuraavia käynnistäviä toimenpiteitä: tilannekartoitus, ideoiden suojaaminen tarvittaessa, yhteistyökumppaneiden etsiminen, rahoitusneuvonta ja liiketoimintasuunnitelmat. 

Yhteystiedot 

Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Seija Huttunen, seija.huttunen@kaavi.fi, 044 753 0263. 

Tiedote Työtä ideasta -hanke 21.8.2020