Takaisin

Tukea yrityksille - myös uuden perustajalle !

Kalakukko Leader-ryhmä tai ELY-keskus voi myöntää yritystukea

Paljonko
1. Investointituki max. 35 % kokonaiskustannuksista (tukea ei myönnetä jos tuen määrä alittaisi 2000 €)
2. Investoinnin toteutettavuustutkimus 50 % hyväksyttävistä kustannuksista
3. Perustamistuki max. 35 000 € yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen
Perustamistuki max. 10 000 € kokeiluihin, jolla tarkoitetaan yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, liiketoiminta-suunnitelmaan perustuvien uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä rajatulla laajuudella, aikataululla ja kustannuksilla.

Kenelle
- Perinteiseen yritystoimintaan
- Maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan (maatalousyritys).
- Mikroyritykselle maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

Hakeminen tapahtuu
- Ensisijaisesti Hyrrä-palvelussa https://tunnistus.suomi.fi/VETUMALogin/app
- Tukea voi hakea myös paperilomakkeilla.

Tukihakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti, mutta niitä käsitellään Kalakukko ry:n hallituksen kokousaikataulun mukaisesti noin kerran kuussa.
Tukea voidaan myöntää tuettavasta toimenpiteestä aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen vireille tulon jälkeen.

Yhteystiedot
Jaana Paananen
toiminnanjohtaja
Puh. 040 510 3258
jaana.paananen@kalakukkory.fi

Sanna Happonen
hankekoordinaattori
Puh. 040 519 6046
sanna.happonen@kalakukkory.fi

Huomaa
Yritystuki on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritystuen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus.

Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

Pohjois-Savon Leader-ryhmät ja ELY-keskus ovat sopineet keskinäisestä työnjaosta niin, että ELY-keskus rahoittaa mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä ja Leader-ryhmät rahoittavat sellaisia mikroyrityksiä, joiden työllistyvyys on pääsääntöisesti enintään viisi (5) vuosityöpaikkaa.

Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstön määrä on alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 2 miljoonaa euroa.

Starttiraha voi olla esteenä Leader-tuen saamiselle, myönteisen starttiraha-päätöksen saaneet eivät voi saada yritystoimintaansa aloittavan, toimivan tai kokeiluun liittyvää perustamistukea (kaikki kolme tukimuotoa). Starttiraha ei poissulje investoinnin toteutettavuusselvitystä eikä investointitukea.