Takaisin

Matkailuhanke käynnistyy syksyllä

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt tukea luontomatkailun kehittämishankkeeseen ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Kaavin kunta ja Tuusniemen kunta /Tuusniemen Teollisuus Oy, hankkeen kohderyhmänä kuntien matkailu- ja ohjelmapalveluyritykset.

Hankkeen tavoitteina on

 1. Tunnistaa Tuusniemen ja Kaavin yritysten nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät.
 2. Luoda yrityksille uusia erityisesti luontoon liittyviä kiinnostavia ja ainutlaatuisia liiketoimintamalleja ja tuotekonsepteja kotimaan ja kansainvälisille markkinoille. 
 3. Selvittää alueen yhteistä verkkosivustoa ja uusien jakelukanavien ja –verkostojen rakentamista.
 4. Parantaa yritysten markkinointiosaamista.
 5. Kehittää yritysten toiminnan laatua huomioimalla kestävyyden ja vastuullisuuden kriteerit, vähähiilisyys sekä matkailun trendit. 
 6. Koota yritysverkostoja ja rakentaa uusia kumppanuuksia.


Hankkeen toimenpiteinä

 1. Selvitetään yritysten nykytilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat yritystapaamisissa ja -haastatteluissa ja laaditaan näistä yhteenveto. Selvitetään samalla Tuusniemen ja Kaavin tämänhetkinen majoitus- ja ohjelmapalvelutarjonta ja laaditaan näistä yhteenveto.
 2. Tuotetaan erityisesti luontoon, paikallisuuteen, kulttuurisuuteen ja aitouteen liittyviä asiakaslähtöisiä tuotepaketteja, jotka kiinnittyvät laajempiin tuotteiden tarjontakokonaisuuksiin hyödyntäen yritysten vahvuudet ja ympäristön mahdollisuudet. Erityisesti Kuopio-Tahko, Visit Lakeland ja Saimaan alue toimintaympäristönä.
 3. Laaditaan kehityshaluisille ja -kykyisille yrityksille Visit Finlandin kriteerien mukaiset tuotteiden kehittämistoimenpiteet ja uusia liiketoimintakonsepteja. Näissä on huomioitu kestävyys, vastuullisuus ja vähähiilisyys.
 4. Selvitetään yhteistä verkkokauppaa ja markkinointialustaa ja muuta yhteistyötä yritysten ja muiden toimijoiden kesken vähintäänkin Pohjois-Savon tasolla. Kytkeydytään Visit Finlandin kansainväliselle matkailulle asetettuihin tavoitteisiin.  

Hankkeessa toteutetaan myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita.


Hankkeen tuloksena

 1. Tuusniemen ja Kaavin matkailun nykytilannearvio.
 2. Ainutlaatuiset luontoon liittyvät alueen matkailuyritysten kestävyyden, vastuullisuuden ja vähähiilisyyden huomioivat uudet tai parannetut tuotteet.
 3. Uusien liiketoimintojen ja työpaikkojen syntyminen joko nykyisiin tai uusiin yrityksiin. 
 4. Yhteisen verkkokaupan selvitys ja toteuttamisen edistäminen.


Rahoituspäätös.

Lisätietoja: 

Kaavin kunta
Ari Sopanen
kunnanjohtaja
ari.sopanen@kaavi.fi
p. 0400 673 351

Tuusniemen Teollisuus Oy
Tuija Valta
toimitusjohtaja
tuija.valta@tuusniemi.fi
p. 044 720 9040