Takaisin

Kaavin kirkonkylän asemakaavan päivitys

TIEDOTE RAKENNUSKULTTUURISELVITYKSESTÄ

 

 

Kaavin kirkonkylän alueella tehdään vanhan rakennuskannan inventointia elo- syyskuun aikana. Työ tehdään kirkonkylän asemakaavan päivitystä varten. Laadittava selvitys kulttuurihistoriallisesti, historiallisesti tai maisemallisesti merkittävimmistä rakennuskohteista tai alueista liitetään osaksi kaava-aineistoa.

Inventoinnin tekeminen edellyttää maastossa ja pihapiireissä liikkumista, sekä rakennusten ulkopuolista valokuvaamista ja tarvittaessa tietojen keräämistä omistajilta. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi inventointiin liittyvä asiointi pyritään tekemään puhelimitse tai riittävä välimatka säilyttäen. Maankäyttö ja rakennuslain 204 a §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija ovat velvollisia sallimaan kaavoituksesta aiheutuvien töiden suorittamisen alueellaan. Inventointityön tekee arkkitehti Juha-Pekka Husso, puh. 040 508 9294, sähköposti: jphusso(at)kolumbus.fi

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa kunnaninsinööri Markus Hartikainen, puh. 044 753 0287, sähköposti: markus.hartikainen(at)kaavi.fi