Takaisin

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös_Boliden Kylylahti Oy

ILMOITUS Dnro 16/2020

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija  Boliden Kylylahti Oy
Dnro  ISAVI/8569/2019
Päätösnro 14/2020 
Asia  Luikonlahden kaivoksen ja rikastamon ympäristölupapäätöksen 52/2014/1 lupamääräyksen 51 ja ympäristölupapäätöksen 23/2016/1 lupamääräyksen 31 muuttaminen, Kaavi


Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.
Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.3.–27.4.2020 osoitteessa: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1714179
Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.