Takaisin

Ympäristölupapäätös

Kaavin tekninen/ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.12.2020 § 47 (päätöksen antopäivä 28.12.2020) myöntänyt Kaavin kunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 §, 23 § ja 27 § mukaisen ympäristöluvan betoni- ja tiili- sekä asfalttimurskeen sijoittamiselle Eko-pistekentän rakenteeseen, Kaavin kirkonkylässä tilalla Harjula 2:101, osoitteessa Kielotie 4 73600 Kaavi.

Päätöksestä tiedotetaan Kaavin kunnan internetsivuilla 30.12.2020 julkaistavalla kuulutuksella. Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä pyydettäessä 30.12.2020-5.2.2021 välisen ajan Kaavin kunnanvirastolla Rantatie 1, puh. 040 7600 186.

Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 5.2.2021.

 

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja/ympäristösihteeri Arto Vartiainen, 040 172 3588, arto.vartiainen@kaavi.fi.

 

Kaavin tekninen/ ympäristölautakunta