Takaisin

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle Emola Ay

Kaavin ympäristölautakunnassa on vireillä ympäristölupahakemus eläinsuojan laajennukselle, Emola Ay / Hallikainen Mikael, Kaavin kylässä tilalla 204-403-18-60.

Tällä hetkellä eläinsuojassa on paikat 80 emolehmälle vasikoineen, uudistushiehot sekä siitossonnit. Tila laajentaa tuotantoaan rakentamalla pihattoon laajennusosan 74 emolle vasikoineen. Laajennuksen jälkeen eläinsuojissa on tilaa 154 emolle vasikoineen, 15 hieholle ja 4 siitossonnille. Rakentamisen yhteydessä lantatilavuutta rakennetaan lisää tarvittava määrä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Kaavin kunnanvirastolla teknisellä osastolla (Kaivotie 1) rakennustarkastaja/ympäristösihteerillä 9.10.-8.11.2017 välisen ajan.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä muistutus. Myös muilla henkilöillä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.  Kaavin kunnan ympäristölautakunnalle osoitetut muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 8.11.2017 kirjaamo@kaavi.fi tai kirjeitse Kaavin kunta, ympäristölautakunta, PL 13, 73601 Kaavi.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja/ympäristösihteeri Risto Tonteri, 040 172 3588, risto.tonteri@kaavi.fi.

Kaavin ympäristölautakunta