Takaisin

Ympäristölain mukainen päätös

Koetoimintailmoitus, joka koskee Luikonlahden rikastamon rikastushiekka-alueelta muodostuvien patosuotovesien kemiallisessa saostamisessa muodostuneen sakan imuruoppausta ja kuivatusta geotuubimenetelmällä, Kaavi

Hakija Boliden Kylylahti Oy
Dnro ISAVI/4998/2022

 

Kuulutus tässä liitteenä:

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2226812