Valtuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Kaavin valtuustossa on 17 valtuutettua.

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet
Valtuuston pöytäkirja on nähtävänä kokouskutsussa mainitusta päivästä lähtien kunnan internet-sivuilla. Otteet valtuuston päätöksistä voi tilata hallintokoordinaattori Piia Kohoselta, puh. 0400 427 152 tai sähköposti: etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Kokousajat
Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina kunnanvirastolla valtuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 tai klo 14.00 silloin kun se käsiteltävien asioiden takia on tarpeellista. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuus­ton kokoukset 1.1.2018 – 31.7.2021 välisenä aikana saate­taan yleisesti tiedoksi Kaavin kunnan internet -sivuilla.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

Valtuusto 8.6.2021, pöytäkirja

KAAVIN KUNTA, KOKOUSKUTSU 5/2021
KOKOUSAIKA 8.6.2021 klo 18.00
KOKOUSPAIKKA Kaavin koulu, liikuntasali, Kaavintie 24 A, 73600 KAAVI

Kokous on yleisölle avoin (kokousta ei poikkeuksellisesti striimata kunnan Youtube -kanavalle). 


KÄSITELTÄVÄT ASIAT, 5/2021

1.KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4. LÄHIHOITAJAN TOIMI - LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU
5. RAKENTAVA KAAVI -VALTUUSTORYHMÄN ALOITE KOSKIEN KUNTOSALIETUUTTA
6. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2020
7. VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS
8. ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020
9. KAAVIN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2021 JA TALOUSARVIOMUUTOKSET
10. LISÄMÄÄRÄRAHA KAAVILAISTEN NUORTEN TYÖLLISTÄMISEEN KESÄLLÄ 2021
11. LIIKELAITOS KYSTERIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2025
12. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Lataa asiakirjat:

valtuusto 8.6.2021_pöytäkirja
9_Henkilöstöraportti 2020.pdf
10_TP 2020.pdf
11_Arviointikertomus_2020.pdf
12_Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021.pdf
13_Järjestämissuunnitelma 2022 - 2025.pdf


Kaavin valtuusto 1.6.2017-31.7.2021

Valtuuston puheenjohtajana 11.6.2019-31.7.2021 toimii Kaija Julkunen (puh. 0400 909 965), I varapuheenjohtajana  Reijo Ruhtinas (puh. 044 753 0270) ja II varapuheenjohtajana Jukka Voutilainen (puh. 0400 909 963). Valtuuston varsinaisten jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi.

Valtuuston puheenjohtajana toimi ajalla 1.6.2017-11.6.2019 Jorma Räsänen, I varapuheenjohtajana  Jukka Voutilainen ja II varapuheenjohtajana Kaija Julkunen.

 

Valtuutetut
Hartikainen Toivo KOK
Heikkinen Elvi SDP
Julkunen Kaija KD
Kantell Jari-Pekka (28.6.2017 lukien) Sininen Tulevaisuus
Kosloff Johanna VIHREÄT (ero 27.12.2018 lukien)
Kostilainen Päivi KOK
Leppänen Kari KOK
Miettinen Eino Sininen Tulevaisuus
Mononen Petri SDP
Pimiä Yrjö PS (ero 28.6.2017 lukien)
Räsänen Jorma KESK
Ruhtinas Reijo RK
Taskinen Jarkko PS
Tiilikainen Hilkka KESK
Tiilikainen Tomi KOK
Tirkkonen Jukka KESK
Viljamaa-Dirks Satu RK
Voutilainen Jukka KRIST

Varavaltuutetut ehdokasasettajittain vertausluvun mukaisessa järjestyksessä
Kansallinen Kokoomus+Krist
Tiilikainen Jorma (ero 29.4.2019 lukien)

Perussuomalaiset
Kettunen Pekka (kuollut 2019)
Vilkman (ent. Väätäinen) Taina

Rakentava Kaavi
Lemettinen Satu
Kainulainen Olavi

Suomen Keskusta
Hassinen Teijo
Räsänen Maija

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
Miettinen Antti