Valtuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Kaavin valtuustossa on 17 valtuutettua.

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet
Valtuuston pöytäkirja on nähtävänä kokouskutsussa mainitusta päivästä lähtien kunnan internet-sivuilla. Otteet valtuuston päätöksistä voi tilata hallintokoordinaattori Piia Kohoselta, puh. 0400 427 152 tai sähköposti: etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Kokousajat
Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina kunnanvirastolla valtuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 tai klo 14.00 silloin kun se käsiteltävien asioiden takia on tarpeellista. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuus­ton kokoukset 1.1.2018 – 31.5.2021 välisenä aikana saate­taan yleisesti tiedoksi Kaavin kunnan internet -sivuilla.

Kokousten seuraaminen
Tavanomaisesta poiketen valtuuston kokoukset eivät ole tartuntatautitilanteen vuoksi avoimia yleisölle. Sähköinen kokousnäkymä yhdistetään avoimeen tietoverkkoon, jossa se on katsottavissa Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistavan linkin kautta.

Yleisöllä on mahdollisuus seurata valtuuston 28.4.2020 kokousta klo 18.00 alkaen seuraavan linkin kautta: https://www.youtube.com/watch?v=7dIUACXfxQE

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

Valtuusto 11.6.2019

KÄSITELTÄVÄT ASIAT    

1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

4. KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN SEURAAVAKSI TOIMIKAUDEKSI

5.  VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN

6. VALTUUSTON AJALLA 1.6.2019 – 31.5.2021 PIDETTÄVIEN KOKOUSTEN AJAN, PAIKAN JA KOKOUSKUTSUN JULKAISEMISTAVAN MÄÄRÄÄMINEN
        
7. LUIKONLAHDEN KYLÄALUEEN YLEISKAAVA

8. KAAVIN VUOKRATALOT OY:N HALLITUKSEN ESITYS TEKNISELLE OSASTOLLE KIINTEISTÖNHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI KAAVIN VUOKRATALOT OY:LLE

9. RETUSENKODON PARITALOJEN MYYMINEN JA KAAVIN VUOKRATALOT OY:N PÄÄOMITTAMINEN

10. KOLMANNESVUOSIRAPORTOINTI TAMMI-HUHTIKUULTA 2019; TALOUSARVION MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN

11. HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET: TALOUSSIHTEERIN JA KESKUSARKISTONHOITAJAN VIRKOJEN MUUTTAMINEN TYÖSUHTEIKSI, HALLINTOKOORDINAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN SEKÄ HALLINTOJOHTAJAN, KESKUSARKISTONHOITAJAN JA TALOUSSIHTEERIN RATKAISUVALTAAN KUULUVIEN ASIOIDEN UUDELLEENJÄRJESTELYT

12. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

13. VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS

14. ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018

15. SIDONNAISUUSILMOITUSTEN PÄIVITYS

16. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Lataa asiakirjat:

4_11062019
2_Luikonlahti_YK_07052019.pdf
3_30042019 raportointi.pdf
4_Henkilöstöraportti 2018.pdf
5_Tilinpäätös 2018.pdf
6_nimenhuutoäänestys.pdf
7_vaalilautakunnan ptk.kh pj vpj.pdf
8_vaalilautakunnan ptk_valt puh.joht..pdf


Kaavin valtuusto 1.6.2017-31.5.2021

Valtuuston puheenjohtajana 11.6.2019-31.5.2021 toimii Kaija Julkunen (puh. 400 909 965), I varapuheenjohtajana  Reijo Ruhtinas (puh. 044 753 0270) ja II varapuheenjohtajana Jukka Voutilainen (puh. 0400 909 963). Valtuuston varsinaisten jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi.

Valtuuston puheenjohtajana toimi ajalla 1.6.2017-11.6.2019 Jorma Räsänen, I varapuheenjohtajana  Jukka Voutilainen ja II varapuheenjohtajana Kaija Julkunen.

 

Valtuutetut
Hartikainen Toivo KESK
Heikkinen Elvi SDP
Julkunen Kaija KESK
Kantell Jari-Pekka (28.6.2017 lukien) Sininen Tulevaisuus
Kosloff Johanna VIHREÄT (ero 27.12.2018 lukien)
Kostilainen Päivi KOK
Leppänen Kari KESK
Miettinen Eino Sininen Tulevaisuus
Mononen Petri SDP
Pimiä Yrjö PS (ero 28.6.2017 lukien)
Räsänen Jorma KESK
Ruhtinas Reijo RK
Taskinen Jarkko PS
Tiilikainen Hilkka KESK
Tiilikainen Tomi KOK
Tirkkonen Jukka KESK
Viljamaa-Dirks Satu RK
Voutilainen Jukka KRIST

Varavaltuutetut ehdokasasettajittain vertausluvun mukaisessa järjestyksessä
Kansallinen Kokoomus+Krist
Tiilikainen Jorma

Perussuomalaiset
Kettunen Pekka (kuollut 2019)
Vilkman (ent. Väätäinen) Taina

Rakentava Kaavi
Lemettinen Satu
Kainulainen Olavi

Suomen Keskusta
Hassinen Teijo
Räsänen Maija

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
Miettinen Antti