Takaisin

Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot

Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisu Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot sekä julkaisussa mainitut kivikerrostumien aluekuvaukset ja aluekartat on nähtävillä Kaavin kunnan teknisessä toimistossa. Ne ovat saatavilla myös verkkosivulta https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kivikot.