Takaisin

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) malminetsintälupaa koskeva päätös

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 07.05.2020 hyväksynyt seuraavan Kaavin kunnan alueella sijaitsevan malminetsintälupaa koskevan hakemuksen:
ML2017:0082. Ensimmäinen päätös annettiin 8.4.2020, mutta se sisälsi asiavirheitä jotka ovat korjattu tässä päätöksessä. Tämä korjauspäätös korvaa aiemmin annetun päätöksen.
Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (käyntiosoite; Valtakatu 2, Rovaniemi), Tukesin kotisivulla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset 
sekä pyydettäessä Kaavin kunnanviraston eteisessä, puh. 040 7600 186
Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 50 52151

Kuulutettu 07.05.2020

Pidetään nähtävänä 08.06.2020 asti

Kuulutus kokonaisuudessaan liitteenä