Takaisin

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 10.1.2020 antanut päätöksen koskien Lahtojoki, K7363 kaivosaluetta.

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

Päätös on nähtävillä Kaavin kunnan kirjaamossa (Rantatie 1, Kaavi), Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki) ja Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta).

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi, puh. 029 5052 132