Takaisin

KUULUTUS:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto kuuluttaa kaivospiiriä koskevan päätöksen

KaivNro 553

Lupatunnus KL2013:0003

TUKES 7233/10.03.00/2021

                                                                                                                                                                                                                    24.2.2022

 

KUULUTUS     

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 62 §:n nojalla
                       seuraavan kaivospiiriä koskevan päätöksen:

 

Kaivospiirin ja kaivosalueen haltija:                 Boliden Kylylahti Oy
                      Kaivospiirin nimi:                                              Luikonlahti
                      KaivNro:                                                           553
                      Laajentamisalueen lupatunnus ja nimi:            KL2013:0003, Luikonlahti
                      Alueen sijainti:                                                  Kaavi

 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Kaavin  kunnan yleisessä tietoverkossa. Päätösasiakirjoihin voi tutustua osoitteessa

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta

 

Lisätietoja: Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205

 

Kuulutettu 24.2.2022

 

Pidetään nähtävänä 4.4.2022 saakka. Valitusaika päättyy samana päivänä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.