Takaisin

Tukesin ilmoitus päätöksestä

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) 
tekemä päätös malminetsintälupien raukeamisesta on nähtävillä Tukesin verkkosivulla

(https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset). 

Maija Viikinen ylitarkastaja 

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai Maija Viikinen puh. 029 5052 166