Takaisin

Presidentinvaali 2018

PRESIDENTINVAALI  2018

Äänestysalueet ja äänestyspaikat

Kaavin kunnassa on yksi äänestysalue (001), äänestysalueen nimi on Kaavi.
Tämän äänestysalueen äänestyspaikka  presidentinvaalin  2018  varsinaisena vaalipäivänä 28.1.2018 sekä mahdollisen toisen vaalin varsinaisena vaalipäivänä 11.2.2018 on Kaavin kunnanvirasto, valtuustosali, 73600  Kaavi. Äänestyspaikka on avoinna klo 9.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys
Presidentinvaalin 2018 ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys järjestetään Kaavin kunnanvirastolla valtuustosalissa,  osoitteessa Kaivotie 1, 73600 KAAVI.

Em. ennakkoäänestyspaikka on avoinna ennakkoäänestysaikana 17.-23.1.2018 seuraavasti:

-keskiviikkona 17.1.2018 klo 10.00-18.00
-torstaina 18.1.2018 klo 10:00-18:00        
-perjantaina 19.1.2018  klo 10:00-18:00       
-lauantaina 20.1.2018 klo 11.00-15:00
-sunnuntaina 21.1.2018 klo 11:00-15:00
-maanantaina 22.1.2018 klo 11:00-19:00
-tiistaina 23.1.2018 klo 11:00-19:00

Presidentinvaalin varsinaisen vaalipäivän (28.1.2018) äänestyspaikka on Kaavin kunnanvirasto, valtuustosali, os. Kaivotie 1, 73600 Kaavi.

Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys suoritetaan Kaavin kunnanvirastolla valtuustosalissa, osoitteessa Kaivotie 1, 73600 KAAVI.
Em. ennakkoäänestyspaikka on avoinna ennakkoäänestysaikana 31.1.- 6.2.2018 seuraavasti:

-keskiviikkona 31.1.2018 klo 10.00-18.00
-torstaina 1.2.2018    klo 10:00-18:00        
-perjantaina 2.2.2018   klo 10:00-18:00           
-lauantaina 3.2.2018        klo 11.00-15:00
-sunnuntaina 4.2.2018      klo 11:00-15:00
-maanantaina 5.2.2018    klo 11:00-19:00
-tiistaina 6.2.2018    klo 11:00-19:00

Presidentinvaalin mahdollisen toisen varsinaisen vaalipäivän (11.2.2018) äänestyspaikka on Kaavin kunnanvirasto, valtuustosali, os. Kaivotie 1, 73600 Kaavi.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen  on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle  ensimmäisen vaalin osalta viimeistään tiistaina, 16.1.2018 ennen klo 16.00 ja mahdollisen toisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.
Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön  kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoi-don tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kaavin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on
Kunnanvirasto, Kaivotie 1, PL 13, 73601  Kaavi.
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii keskusarkistonhoitaja Anna-Maija Rissa-nen,  puh. 040 542 0540, e-mail: anna-maija.rissanen@kaavi.fi.
 
Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä vaalitoimitsijalle ennen äänestystä.  Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saa poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.


Kaavi  19.12.2017

Kaavin kunta
Keskusvaalilautakunta