Takaisin

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVA 2040: 2. VAIHEEN KAAVALUONNOKSET JA VALMISTELUAINEISTO NÄHTÄVILLÄ

Pohjois-Savon liitto

 

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVA 2040: 2. VAIHEEN 
KAAVALUONNOKSET JA VALMISTELUAINEISTO NÄHTÄVILLÄ


Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 2. vaiheen luonnosvaihtoehdot ja valmisteluaineisto ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 11.1.–14.3.2022 Pohjois-Savon kuntien toimistoissa ja internetsivuilla, Pohjois-Savon liitossa sekä liiton verkkosivuilla osoitteessa  www.pohjois-savo.fi/psmk2040. Selvitysaineisto on nähtävillä vain verkkosivuilla. 
Kaavassa käsitellään seuraavia teemakokonaisuuksia: 1. aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen, 2. liikennejärjestelmä, 3. viherverkosto ja luonnon moni-muotoisuus, 4. luonnonvarat, 5. kulttuuriympäristö, 6. energia, yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto ja 7. muut teemat. Läpileikkaava teema on ilmastonmuutos. 
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksista ja niiden valmis-teluaineistosta. Palaute tulee toimittaa viimeistään 14.3.2022 klo 15.00, ensisijai-sesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi tai Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1 A, 70100 Kuopio. Palaute pyydetään toimitettavaksi kirjaamon sähkö-postiin sekä teksti- että PDF-muodossa. Palautetta voi jättää myös verkkosivuilla www.pohjois-savo.fi/psmk2040 olevalla palautelomakkeella. 
Kaavaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestetään hybriditilaisuuksina.   
SIILINJÄRVI 25.1. klo 17–19 Kunnonpaikka, Auditorio, Jokiharjuntie 3, Vuorela 
VARKAUS 27.1. klo 17–19 Navitas-talo, Ankkuri 1, Wredenkatu 2, Varkaus
IISALMI 1.2. klo 17–19 Kulttuurikeskus, Eino Säisä -sali, Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi 
Osallistumislinkit ja voimassa olevat koronarajoitukset löytyvät Pohjois-Savon liiton sivuilta www.pohjois-savo.fi/psmk2040. 
Lisätietoja antavat vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isola p. 044 7142 609, maakuntainsinööri Patrick Hublin p. 044 7142 683 ja suunnittelija Mikko  Rummukainen p. 044 7142 655. 


POHJOIS-SAVON MAAKUNTAHALLITUS 22.11.2021