Takaisin

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus

 

KUULUTUS

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 27.6.-15.8.2018 Pohjois-Savon liitossa, liiton verkkosivulla www.pohjois-savo.fi/psmk2040 sekä Pohjois-Savon kuntien virastoisa. Kaavaehdotuksen selvitys- ja muu tausta aineisto on nähtävillä vain sähköisesti. Pohjois-Savon liiton tilojen ollessa heinäkuussa kiinni, ohje kaava-aineistoon tutustumiseen löytyy ulko-oven opasteesta.

Kaavassa on käsitelty vähittäiskaupan suuryksiköitä, puuterminaaleja, soidensuojelualueita, peltoja, sähkönsiirtolinjoja, ampumarata- ja moottoriurheilualueita ja ajoharjoitteluratoja, puolustusvoimien alueita, geoenergiaa, kaivostoimintojen alueita ja suojavyöhykkeitä Siilinjärven Yaran kaivoksen osalta sekä Päijänne-Saimaa kanavavarausta. Lisäksi kaavassa kumotaan yksitäisiä tuulivoima- ja turvetuotantoaueita.

Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutuksensa 15.8.2018 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi tai osoiteeseen Pohjois-Savon liitto, PL 247, 70101 Kuopio. Muistutuksen voi jättää sähköisesti myös osoitteessa www.pohjois-savo.fi/psmk2040.

Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus on 6.8.2018 klo 17-19 Siilinjärven kunnantalolla valtuustosalissa, os. Kasurilantie 1. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lisätiedot: suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646 ja kaavoituspäällikkö Annaelina Isola 044 714 2609, heinäkuun aikana Patrick Hublin 044 714 2683 tai Harri Aaltonen 0400 621 030.

Kuopio 18.6.2018

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAHALLITUS