Takaisin

Pimeän taivaan hyödyntäminen osana vastuullisen matkailun kehittämistä -hanke käynnistymässä

Kaavi – Juuka - Tuusniemi -alueella on käynnistymässä Pimeän taivaan hyödyntäminen osana vastuullisen matkailun kehittämistä -hanke. Hankkeen toteuttaa Kaavin kunta yhteistyössä Juuan kunnan ja Tuusniemen Teollisuus Oy:n kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen matkailuyrittäjiä ja kolmannen sektorin toimijoita, joita on 17 hankkeen käynnistymisvaiheessa. 

 

Hankkeen painopiste on resurssien ja ansaintalogiikan selvittämisessä sekä yhteistyön käynnistämisessä. Järjestettävien koulutusten avulla hanke tuottaa tietoa ja osaamista alueen toimijoille huomioiden kestävän matkailun ja toimintaympäristön mahdollisuudet sekä haasteet. Hankkeelle palkataan projektikoordinaattori ajalle 1.12.2022 – 30.9.2022. Projektikoordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien toimijoiden kanssa ja tarjoaa tukea yhteiskehittämiseen.  

 

Pimeän taivaan turismi on maailmalla huomattavan suuri ja koko ajan kasvava turismin ala. Maailmalla on jo herännyt kiinnostus alueemme pimeään taivaaseen. Alueella on tarve uusille yhteistyö- ja tuotteistamistavoille sekä kansainvälisille matkailutuotteille. Pimeän taivaan hyödyntäminen matkailussa tarjoaa mahdollisuuden kestävän matkailun liiketoimintaan pidentäen nykyisiä sesonkeja ja laajentaen matkailupalvelujen tarjoomaa. Uudenlaisella yhteistyöllä ja tuotteistamisella saadaan myös uusia matkailupalvelujen tuottajia alueelle.